Velkommen

Velkommen til Trafikrevision.dk

Firmaet Trafikrevision tilbyder rådgivning om trafikplanlægning til offentlige myndigheder og private virksomheder.

Trafikrevision fokuserer særligt på emnet “Tilgængelighed for alle”  herunder tilgængelighedsrevisioner og tilgængelighedsplaner. Trafikrevision fungerer desuden som rådgiver til arkitekter i forbindelse med konkurrencemateriale eller projektmateriale udarbejdet af arkitekter eller ingeniører, der mener at deres projekt har behov for en gennemgang af de trafikale forhold i projektet.Der er lukket for kommentarer.